“Madame” s-a retras

Momente extrem de emoționante la festivitate de încheiere a anului școlar 2013-2014 la Liceul Teoretic “Axente Sever” Mediaș. După 37 de ani petrecuți la catedră, doamna profesoară Nadia Neagu și-a încheiat activitatea, luându-și “la revedere” de la elevi și colegi.

Profesorii și elevii i-au pregătit un moment special, pentru a încununa anii petrecuți în școală și contribuția adusă liceului medieșean.  Astfel, “Teacher” Roman a impresionat asistența prin recitarea versurilor poeziei “Dăscălița” iar elevul Andrei Catrina din clasa a X-a Științele Naturii a transmis un mesaj emoționant din partea elevilor liceului nostru.

O altă surpriză pregătită pentru Madame a fost un tort special cu imaginea Turnului Eiffel din Paris. Multă sănătate doamnei profesoare Nadia Neagu pentru anii la catedră şi modelarea a mii și mii de elevi.

Prof. Schiau Constantin

Publicat în Noutati | Lăsaţi un comentariu

Sfârșit de an școlar la Liceul Axente

Anul şcolar 2013-2014 a ajuns la final pentru elevii din municipiul Mediaş. La Liceul Teoretic “Axente Sever”, serbarea de final de an s-a desfăşurat vineri dimineaţa în curtea şcolii, acolo unde cei mai buni elevi au fost premiaţi.

La eveniment au participat viceprimarul George Petrescu, consilierul local Floarea Taropa, reprezentantul Poliției Municipale, părintele Romeo Guliman dar și elevii școlii. La finalul anului școlar, cei mai merituoși dintre elevi și-au primit diplomele și premiile. “Am încheiat un nou an școlar, cu rezultate foarte bune, am obținut rezultate bune la olimpiadele școlare, la faza județeană și faza națională, iar pe linie de sport avem elevi calificați la concursuri internaționale. Avem clase în care mai mult de jumătate dintre copii au medii peste 9. Așteptăm examenul de bacalaureat, sperăm ca rezultatele să fie cel puțin la fel de bune ca și anul trecut, când noi am fost primii pe oraș. Le urez tuturor elevilor si cadrelor didactice vacanță plăcută și să ne întâlnim cu bine la toamnă”, ne-a declarat directoarea liceului nostru, Eugenia Munteanu.

Prof. Schiau Constantin

Publicat în Noutati | Lăsaţi un comentariu

Gaudeamus Igitur după 40 de ani…

Trei clase ale promoţiei 1974 de la Liceul Teoretic „Axente Sever” s-a reunit vineri 30 mai în sala festivă a instituţiei noastre. Evenimentul a fost unul încărcat de emoţii pentru absolvenţii care au revenit în băncile şcolii după 40 de ani. Au venit din ţară dar şi din străinătate pentru a fi alături de cei cu care şi-au petrecut una dintre cele mai frumoase perioade de viaţă, anii de liceu. După 40 ani, absolvenţii profilelor uman, real şi matematică-fizică de la Liceul Teoretic „Axente Sever” s-au întors la şcoală. Reacomodarea cu atmosfera de liceu a fost asigurată de elevii clasei a XI-a Matematică-Informatică îndrumaţi de doamna dirigintă Aura Lăpădat.

 Prof. Schiau Constantin

Publicat în Noutati | Lăsaţi un comentariu

Liceul Axente a participat la Ziua Eroilor

“Presăraţi pe-a lor morminte. Ale laurilor foi.
Spre a fi mai dulce somnul. Fericiţilor eroi”.
Pe 29 mai Primăria Municipiului Mediaş, Consiliul Local Mediaş şi Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret în colaborare cu Unitatea Militară 01810 din Mediaş au organizat Ziua Eroilor, în cinstea celor căzuţi la datorie în al doilea război mondial. Liceul nostru a participat la acest eveniment prin depunerea unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor prin intermediul elevilor din clasa a XI-a Științe Sociale, însoțiți de profesorul Scorobeţ Daniel.

Prof. Schiau Constantin

Publicat în Noutati | Lăsaţi un comentariu

Admitere profil sportiv

Înscrieri: 26 – 27.05.2014
Susţinerea probelor de aptitudini: 28.05.2014
Afişarea rezultatelor : 02.06.2014

Dosarul de înscriere a elevilor pentru susţinerea probelor de aptitudini în vederea admiterii la liceu vocaţional la clasa cu program sportiv, trebuie să conţină următoarele acte:
- fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă
- avizul medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive ( eliberat cu cel mult o lună înainte de desfăşurarea probelor ) – condiţie eliminatorie
- avizul epidemiologic de la medicul de familie
- originalul şi o copie xerox a legitimaţiei sportive tip a clubului pentru ramura sportivă practicată de candidat, cu viza anuală şi viza medicală pe ultimii doi ani (dacă deţin)
- dovada medicală (obligatorie) de la medicul de familie, cu parafa şi ştampila rotundă a unităţii medicale cu număr de înregistrare şi data eliberării în care să fie menţionat: „Apt pentru efort fizic, clasa cu profil sportiv” valabil 30 de zile
- copie a cărţii de identitate a elevului sau după caz copie a certificatului de naştere.
- Dosarele incomplete atrag după sine eliminarea din concurs.

LA PROBELE PRACTICE NU SE ADMIT CONTESTAŢII !!!

Alte informaţii cu privire la susţinerea probelor practice se pot obţine de la secretariatul Liceului Teoretic „Axente-Sever”, Mediaş, nr. telefon: 0269/841662, sau pe pagina web: http://axente.ro

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de promovare pentru fiecare probă de aptitudini este 6 (şase). Elevul care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru şi nu mai poate continua susţinerea următoarelor probe programate.
Media generală la proba practică, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Media generală minimă de admitere la probele sportive este 7 (şapte).
La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt primiţi numai în echipament sportiv – condiţie eliminatorie.
Media finală de admitere se calculează astfel: ( 3Apt + MA)/4=MFA
Unde: Apt – media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini
MA – media de admitere
MFA – media finală de admitere

Director,
Prof. EUGENIA MUNTEANU

Publicat în Noutati | Lăsaţi un comentariu