Admitere clasa a IX-a

PENTRU AN ŞCOLAR 2020 – 2021

În atenția celor care și-au echivalat proble de aptitudini la profilul sportiv

Duminică, 5 Iulie 2020, la ora 8 se vor afișa listele cu elevii admiși la profilul sportiv. Apoi se pot depune (personal), la sediul Liceului Teoretic „Axente Sever”, eventualele cereri de renunțare la locul obținut de către candidații declarați admiși (părintele și elevul semnează declarația de renunțare).

Cererile de renunțare se pot depune în intervalul orar 8 – 10.

Candidati admisi la profil sportiv

Plan de scolarizare an scolar 2020-2021 cu specializări, număr de locuri, coduri și ultima medie de admitere din anul școlar 2019 – 2020.

Baza de date comisii pentru admiterea in invatamantul liceal

Înscrierile la profilul sportiv se fac în perioada 2-5 iunie 2020 între orele 8-14.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte :

  1. copie carte de identitate şi certificat de naştere.
  2. avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere și vaccinările  (condiție eliminatorie)
  3. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportive(condiție eliminatorie)
    • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
    • adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
    • adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat)
  4. adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie)

Alte informaţii se pot obţine de la secretariatul Liceului Teoretic “Axente Sever” Mediaş  la tel – 0269 / 841662

ECHIVALAREA probelor de aptitudini – 9-12 iunie 2020.

Director, Prof.Agîrbiceanu Ana Maria

PENTRU AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Liceul Teoretic Axente Sever dă startul admiterii pentru viitorii absolvenți ai claselor a VIII-a. La jumătatea lunii mai viitorii elevi ai profilului sportiv au ocazia de a se înscrie la unitatea noastră de învățământ și de a susține probele de aptitudini.

Înscrierile vor avea loc in zilele de 13 și 14 mai 2019 la secretariatul liceului medieșean. Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte :

- fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă

- aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

- dovada medicală de la medicul de familie, cu parafa şi ştampila rotundă a unităţii medicale cu număr de înregistrare şi data eliberării în care să fie menţionat « Apt pentru efort fizic clasa cu profil sportiv » valabil 30 zile

- copie carte de identitate şi certificat de naştere.

- originalul și copia xerox a legitimaţiei sportive tip a clubului pentru ramura sportivă practicată de candidat, cu viza anuală și viza medicală pe ultimii doi ani (dacă dețin)

Susținerea probelor de aptitudini va avea loc în ziua de 15 mai 2019. Elevii care vor fi declarați admiși nu vor mai participa la repartizarea computerizată din cursul lunii iulie.

PENTRU AN ŞCOLAR 2018 – 2019

Probele de aptitudini sportive 2018 -2019

PENTRU AN ŞCOLAR 2017 – 2018

Probele de aptitudini sportive 2017

PENTRU AN ŞCOLAR 2016 – 2017

Probele de aptitudini sportive 2016

PENTRU AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Probele de aptitudini sportive 2015

PENTRU AN ŞCOLAR 2014 – 2015

Probele de aptitudini sportive 2014

PENTRU AN ŞCOLAR 2013 – 2014
Calendar_vocational_2013

Probele de aptitudini sportive

Acte necesare pentru inscriere

Etapa a doua de înscriere

17 iunie 2013                  Înscrierea candidaţilor pentru proba de aptitudini

18 – 19 iulie 2013          Susţinerea probelor de aptitudini

20 iulie 2013                  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Etapa a treia de înscriere

1 august 2013   Afişarea locului de desfăşurare şi graficul probelor de aptitudini

2 septembrie 2013       Înscrierea candidaţilor pentru proba de aptitudini

3 – 4  sept.  2013           Susţinerea probelor de aptitudini

5 septembrie 2013       Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini