Admitere clasa a IX-a

PENTRU AN ŞCOLAR 2024 – 2025

Înscrierea la Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș se face conform

 1. Ordin nr 6154 din 31 august 2023 privind admiterea in liceu
 2. Ordin nr 3945 din 1 martie 2024 privind aprobarea Procedurii de distributie aleatorie a elevilor în formațiuni de studiu

ETAPA A I-A DE ÎNSCRIERE LA LICEU

Înscrierile pentru clasa a IX a se fac în perioada

 • 25, 26, 29, 30 iulie 2023   între orele 9 -13;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX A

ANUL ŞCOLAR 2024-2025

 • Certificat de absolvire 8 clase
 • Foaie matricolă pentru clasele I – VIII copie
 • Codul de identificare primit la examenul de Evaluare Națională
 • Adeverință cu notele și media obținută la Evaluare Națională
 • Carte de identitate –original şi  copie
 • Certificat de naştere – original şi  copie
 • Adeverinţa medicală + vaccinări    

PRECIZĂRI PRIVIND TESTUL DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ÎN CLASA DE ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ

 1. Testul presupune  două probe: scris şi oral.
 2. Proba scrisă va dura 6o de minute şi va începe luni, 02 septembrie 2024, la ora 9:00.
 3. Proba scrisă cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzător nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar (vezi modelul); se acordă 70 de puncte din care 10 puncte din oficiu.
 4. Proba orală cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și va începe imediat după proba scrisă, luni, 02 septembrie 2024, la ora 10:15, iar candidaţii vor fi examinaţi în ordine alfabetică.
 5. Proba orală constă în extragerea unui bilet cu o temă de comunicare similară celor din lista afişată şi elaborarea unui răspuns  pe baza acesteia, care va fi susţinut în faţa comisiei (5 cinci minute). Proba orală va fi notată cu un punctaj cuprins între 0 şi 30 de puncte (maximum). Modele de subiecte pentru proba orala
 6. Nota finală va rezulta din însumarea celor două probe, împărţită la 10.
 7. Pentru a promova testul, un candidat trebuie să obţină minimum nota 6 (şase).
 8. Nivelul testului este A2 ( conform cadrului european comun de referință pentru limbi ).
 9. Un candidat va fi considerat admis dacă obține minimum 60 de puncte (echivalentul notei 6).

Candidații declarați ADMIȘI vor fi repartizați în clasa de ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita celor 26 de locuri disponibile !

 

Drumul spre o carieră sportivă incepe cu admiterea la profilul sportiv la LTAS.

Elevii care doresc înscrierea pentru admiterea la profilul vocațional de instructor sportiv trebuie să fie apţi medical, să fi făcut sport cel puţin un an la un club sportiv sau să fii participat la competiţii cu şcoala în ultimii doi ani.

Copiii trebuie să aibă aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie). Ei pot fi admiși doar dacă au media generală cel puțin 7 la educație fizică în clasele V-VIII.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a pentru profilul vocațional va avea loc în perioada 16 – 17 mai 2024 între orele 8 – 14 la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever”.

Desfășurarea probelor de aptitudini va avea loc în data de 21 mai 2024.

Actele  necesare pentru înscriere sunt următoarele:

1.  fișă de înscriere eliberată de școala de proveniență

2.  copie carte de identitate și certificat de naștere

3. aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

4. aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Aviz medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive”,  eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie).

5. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic , discipline sportive (condiție eliminatorie)

 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sport) vizat de forul de specialitate pentru cel puțin ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
 • adeverință de la  clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 • dovada participării la etape județene/regionale/naționale ale Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare (prin dovadă se ințelege un document original sau scanat)

Alte informații se pot obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever” la telefon 0269841662.

PENTRU AN ŞCOLAR 2023 – 2024

ÎNSCRIEREA ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A PENTRU PROFILUL VOCAȚIONAL  ETAPA A II-A

va avea loc în 31 iulie 2023 între orele 8 – 13 la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever”.
Desfășurarea probelor de aptitudini va avea loc în data de 01 august 2023 ora 9:00.

Actele  necesare pentru înscriere sunt următoarele:

1.  fișă de înscriere eliberată de școala de proveniență

2.  copie carte de identitate și certificat de naștere

3. aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

4. aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Aviz medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive”,  eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie).

5. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic , discipline sportive (condiție eliminatorie)

 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sport) vizat de forul de specialitate pentru cel puțin ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
 • adeverință de la  clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 • dovada participării la etape județene/regionale/naționale ale Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare (prin dovadă se ințelege un document original sau scanat)

Alte informații se pot obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever” la telefon 0269841662.

ETAPA A I-A DE ÎNSCRIERE LA LICEU

Înscrierile pentru clasa a IX a se fac în perioada

 • 20, 21, 24, 25 iulie 2023   între orele 9 -13;
 • 22, 23 iulie 2023 între orele 9 – 11.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX A

ANUL ŞCOLAR 2023-2024

 • Certificat de absolvire 8 clase
 • Foaie matricolă pentru clasele I – VIII copie
 • Codul de identificare primit la examenul de Evaluare Națională
 • Adeverință cu notele și media obținută la Evaluare Națională
 • Carte de identitate –original şi  copie
 • Certificat de naştere – original şi  copie
 • Adeverinţa medicală + vaccinări                     

Note la proba de aptitudini

Oferta educațională pentru anul școlar 2023 – 2024 și codurile opțiunilor pentru fiecare dintre specializările Liceului Teoretic „Axente Sever” Mediaș este următoarea:

Drumul spre o carieră sportivă incepe cu admiterea la profilul sportiv la LTAS

Elevii care doresc înscrierea pentru admiterea la profilul vocațional de instructor sportiv trebuie să fie apţi medical, să fi făcut sport cel puţin un an la un club sportiv sau să fii participat la competiţii cu şcoala în ultimii doi ani.

Copiii trebuie să aibă aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie). Ei pot fi admiși doar dacă au media generală cel puțin 7 la educație fizică în clasele V-VIII.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a pentru profilul vocațional va avea loc în perioada 15 – 16 mai 2023 între orele 8 – 14 la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever”.

Desfășurarea probelor de aptitudini va avea loc în data de 18 mai 2023.

Actele  necesare pentru înscriere sunt următoarele:

1.  fișă de înscriere eliberată de școala de proveniență

2.  copie carte de identitate și certificat de naștere

3. aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

4. aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Aviz medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive”,  eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie).

5. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic , discipline sportive (condiție eliminatorie)

 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sport) vizat de forul de specialitate pentru cel puțin ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
 • adeverință de la  clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 • dovada participării la etape județene/regionale/naționale ale Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare (prin dovadă se ințelege un document original sau scanat)

Alte informații se pot obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever” la telefon 0269841662.

PENTRU AN ŞCOLAR 2022 – 2023

Înscrierile pentru clasa a IX a se fac în perioada

 • 15 – 20 iulie 2022  ptr. profil Real, Uman  între orele 9 -13.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX A

ANUL ŞCOLAR 2022-2023

 • Certificat de absolvire 8 clase
 • Foaie matricolă pentru clasele I – VIII copie
 • Codul de identificare primit la examenul de Evaluare Națională
 • Carte de identitate –original şi  copie
 • Certificat de naştere – original şi  copie
 • Adeverinţa medicală + vaccinări

                                                                  Director,

                                                                         Prof. Agîrbiceanu Ana Maria

Drumul spre o carieră sportivă incepe cu admiterea la profilul sportiv la LTAS

Elevii care doresc înscrierea pentru admiterea la profilul vocațional de instructor sportiv trebuie să fie apţi medical, să fi făcut sport cel puţin un an la un club sportiv sau să fii participat la competiţii cu şcoala în ultimii doi ani.

Copiii trebuie să aibă aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie). Ei pot fi admiși doar dacă au media generală cel puțin 7 la educație fizică în clasele V-VIII.

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a pentru profilul vocațional va avea loc în perioada 16 – 17 mai 2022 la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever”.

Desfășurarea probelor de aptitudini va avea loc în data de 19 mai 2022.

Actele  necesare pentru înscriere sunt următoarele:

1.  fișă de înscriere eliberată de școala de proveniență

2.  copie carte de identitate și certificat de naștere

3. aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

4. aviz medical cu specificația ”Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie).

5. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic , discipline sportive (condiție eliminatorie)

 • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sport) vizat de forul de specialitate pentru cel puțin ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
 • adeverință de la  clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 • dovada participării la etape județene/regionale/naționale ale Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare (prin dovadă se ințelege un document original sau scanat)

Alte informații se pot obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Axente Sever” la telefon 0269841662.

PENTRU AN ŞCOLAR 2020 – 2021

În atenția celor care și-au echivalat proble de aptitudini la profilul sportiv

Duminică, 5 Iulie 2020, la ora 8 se vor afișa listele cu elevii admiși la profilul sportiv. Apoi se pot depune (personal), la sediul Liceului Teoretic „Axente Sever”, eventualele cereri de renunțare la locul obținut de către candidații declarați admiși (părintele și elevul semnează declarația de renunțare).

Cererile de renunțare se pot depune în intervalul orar 8 – 10.

Candidati admisi la profil sportiv

Plan de scolarizare an scolar 2020-2021 cu specializări, număr de locuri, coduri și ultima medie de admitere din anul școlar 2019 – 2020.

Baza de date comisii pentru admiterea in invatamantul liceal

Înscrierile la profilul sportiv se fac în perioada 2-5 iunie 2020 între orele 8-14.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte :

 1. copie carte de identitate şi certificat de naştere.
 2. avizul medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere și vaccinările  (condiție eliminatorie)
 3. existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportive(condiție eliminatorie)
  • carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul)
  • adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
  • adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat)
 4. adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie)

Alte informaţii se pot obţine de la secretariatul Liceului Teoretic “Axente Sever” Mediaş  la tel – 0269 / 841662

ECHIVALAREA probelor de aptitudini – 9-12 iunie 2020.

Director, Prof.Agîrbiceanu Ana Maria

PENTRU AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Liceul Teoretic Axente Sever dă startul admiterii pentru viitorii absolvenți ai claselor a VIII-a. La jumătatea lunii mai viitorii elevi ai profilului sportiv au ocazia de a se înscrie la unitatea noastră de învățământ și de a susține probele de aptitudini.

Înscrierile vor avea loc in zilele de 13 și 14 mai 2019 la secretariatul liceului medieșean. Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte :

– fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă

– aviz epidemiologic de la medicul de familie – vaccinări

– dovada medicală de la medicul de familie, cu parafa şi ştampila rotundă a unităţii medicale cu număr de înregistrare şi data eliberării în care să fie menţionat « Apt pentru efort fizic clasa cu profil sportiv » valabil 30 zile

– copie carte de identitate şi certificat de naştere.

– originalul și copia xerox a legitimaţiei sportive tip a clubului pentru ramura sportivă practicată de candidat, cu viza anuală și viza medicală pe ultimii doi ani (dacă dețin)

Susținerea probelor de aptitudini va avea loc în ziua de 15 mai 2019. Elevii care vor fi declarați admiși nu vor mai participa la repartizarea computerizată din cursul lunii iulie.

PENTRU AN ŞCOLAR 2018 – 2019

Probele de aptitudini sportive 2018 -2019

PENTRU AN ŞCOLAR 2017 – 2018

Probele de aptitudini sportive 2017

PENTRU AN ŞCOLAR 2016 – 2017

Probele de aptitudini sportive 2016

PENTRU AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Probele de aptitudini sportive 2015

PENTRU AN ŞCOLAR 2014 – 2015

Probele de aptitudini sportive 2014

PENTRU AN ŞCOLAR 2013 – 2014
Calendar_vocational_2013

Probele de aptitudini sportive

Acte necesare pentru inscriere

Etapa a doua de înscriere

17 iunie 2013                  Înscrierea candidaţilor pentru proba de aptitudini

18 – 19 iulie 2013          Susţinerea probelor de aptitudini

20 iulie 2013                  Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

Etapa a treia de înscriere

1 august 2013   Afişarea locului de desfăşurare şi graficul probelor de aptitudini

2 septembrie 2013       Înscrierea candidaţilor pentru proba de aptitudini

3 – 4  sept.  2013           Susţinerea probelor de aptitudini

5 septembrie 2013       Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini