Conducerea liceului

Director,
Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria

Consilier educativ, Prof. Hudea Ioana
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI

Agîrbiceanu Ana-Maria Manager
Duma Delia Profesor
Chindea Ioan Profesor
Maior Mirela
Profesor
Călborean Mihaela Reprezentant Primar
Dobai Paul 

Tănase Vasile

Reprezentanţi ai Consiliului
Local
Giurgiu Silvia
Reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor
Moldovan Roxana
Reprezentant al elevilor
Streza Diana
Reprezentantul sindicatului SIP