Mobilitate personal

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/

CATEDRELOR VACANTE DIN CADRUL

LICEULUI TEORETIC “AXENTE SEVER” MEDIAȘ

PENTRU ETAPA DE TRANSFER/PRETRANSFER

CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

  1. Inspecția la clasă în Liceul Teoretic “Axente Sever”, organizată de școala în 2019, premergătoare etapei de mobilitate respective. Nota obținută la această inspecție să fie 10.
  2. Calificativ anual „FOARTE BINE” pe toți ultimii 5 ani. Cadrele didactice care au mai puțin de 5 ani vechime vor anexa documente justificative pentru perioada lucrată.

Criteriile specifice se aplică doar dacă se constată îndeplinirea tuturor prevederilor legale privind ocuparea unui post în învățământul preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe perioada nedeterminată, conform specializării postului. Inspecția la clasă va fi evaluată conform anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea personalului didactic. Pentru eliberarea acordului trebuie respectate prevederile metodologiei privind mobilitatea personalului didactic referitoare inspecției la clasă.

Director,

Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria