Mapa managerului scolar

PROF. ANA-MARIA AGÎRBICEANU

1.   Opis

2.   Documente personale

  • C.V.
  • Contract managerial
  • Fişa postului
  • Fişa de autoevaluare

3.   Documentele unitatii scolare

4.   Documente manageriale

5.   Parteneriate

  • Exemple de bună practică

6.   Biblioteca managerială

7.   Biblioteca juridică

8.   Organizarea mapei

9.  Estetica mapei

10.  Originalitatea mapei