Proiecte

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Proiect “Descoperă lumea din jurul tău “

Este un proiect de parteneriat care se adresează atât elevilor din ciclul inferior cât şi celor din ciclul superior al liceului. Propune un demers didactic alternativ realizat din perspectiva educaţiei pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra culturii, a promovării patrimoniului cultural prin multiple surse de informare şi documentare.

În acest an şcolar am punctat şi sperăm să dăm o notă specială produsului final prin acţiuni de popularizare pentru păstrarea valorilor culturale şi publicare într-un volum.

Sunt implicaţi parteneri ai comunităţii locale cât şi licee din afara judeţului. Urmărind promovarea dialogului şi a cultivării spiritului de colborare şi competiţie sunt nominalizați elevi din fiecare instituţie implicată coordonate de cadre didactice. Proiectul se derulează pe o perioadă de un an.

Pentru mai multe informații click pe Regulamentul concursului

prof. Tulea Corina

informatician, Părău Anca

prof. Purcariu Petru