Concurs posturi did. auxiliar

Liceul Teoretic Axente Sever cu sediul în Mediaș, strada Avram Iancu, nr 18, județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: Administrator de patrimoniu, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-   nivelul studiilor: Superioare

-   vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-                     proba scrisă  în data de  23 decembrie, ora 9.00, la sediul  instituției            

-                     proba practică în data de  23 decembrie, ora 12.00, la sediul  instituției 

-                     proba interviu în data de  23 decembrie, ora 14.00, la sediul  instituției 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: Secretar Prișcă Mirela telefon 0743049295

                       Informatician Părău Anca telefon 0765260172

Pentru mai multe informații click pe anunt concurs.

Liceul Teoretic Axente Sever cu sediul în Mediaș, strada Avram Iancu, nr 18, județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: Secretar șef, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

 Condiţii specifice de participare la concurs:

     -   nivelul studiilor: Superioare

     -   vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-  proba scrisă  în data de  16 ianuarie , ora 10.00, la sediul  instituției            

-   proba practică în data de  17 ianuarie, ora 9.00, la sediul  instituției 

-   proba interviu în data de  17 iannuarie , ora 11.00, la sediul  instituției 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs până în data de 09.01.2020 între orele 9 – 13, la sediul instituției.

Date contact: Director Agîrbiceanu Ana-Maria telefon 0741121422

                       Informatician Părău Anca telefon 0765260172

Pentru mai multe informații click pe  anunt privind ocuparea postului de secretar sef.