Personalul liceului

Un nou an şcolar 2021-2022, un nou început!
Am plecat la drum în acest an cu 38 de profesori şi 602 de elevi. Ne putem mândri cu cadre didactice înalt calificate:

 • 4 profesori cu doctorat
 • 20 profesori – grad didactic I
 • 7  profesori – grad didactic II
 • 6 profesori – grad definitiv
 • 1 profesor debutant

PERSONAL DE CONDUCERE

 •   Director, prof. Agîrbiceanu Ana-Maria

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

ŞEF DE CATEDRĂ

 • Prof. dr. Streza Diana

MEMBRII

 • Prof. Boian Alina
 • Prof. Bonțida Ioana
 • Prof. Lăpădat Aura
 • Prof. Vincze Viorica

CATEDRA DE LIMBI MODERNE

ŞEF DE CATEDRĂ

 • Prof. Roman Elena

MEMBRII

 • Prof. Georgescu Diana
 • Prof. Mărginean Iulia
 • Prof. Preotu Simona
 • Prof. Stamate Monica
 • Prof. dr. Moț Monica
 • Prof. Hațegan Alina
 • prof. Sandu Isabella

CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI TEHNOLOGII

ŞEF DE CATEDRA

 • Prof. Florea Gabriela

MEMBRII

 • Prof. Maior Mirela
 • Prof. Nicula Alexandru
 • Prof. Vasiliu Cristian
 • Prof. Tița Valeriu
 • Prof. Bărbat Adela
 • Prof. Voicea Loredana

CATEDRA DE  ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ

ŞEF DE CATEDRĂ

 • Prof. Chindea Ioan

MEMBRII

 • Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria
 • Prof. Moldovan Lenuţa
 • Prof. Doca Maria
 • Prof. Duma Delia
 • Prof. Inache Anisoara
 • Prof. Zanfirescu Georgeta
 • Prof. Câmpean Miredda

CATEDRA OM ŞI SOCIETATE

ŞEF DE CATEDRĂ

 • Prof. Sima Simona

MEMBRII

 • Prof. Solomon Laura
 • Prof. Cotor Cristina
 • Prof. Hudea Ioana
 • Prof. Andreica Flavius
 • Prof. Scorobeţ Daniel
 • Prof. Schiau Constantin
 • Prof. Tulea Corina
 • Prof. dr. Chiriac Mihai
 • Prof. Purcariu Petru
 • Prof. Șimon Claudiu
 • Prof. Stamate George
 • Prof. Sas Nicolae

CATEDRA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

ŞEF DE CATEDRĂ

 • Prof.  Hudea Ioana

MEMBRII

 • Prof. Nicula Alexandru
 • Prof. Lăpădat Aura
 • Prof. dr. Streza Diana
 • Prof. Hudea Ioana
 • Prof. Zanfirescu Georgeta
 • Prof. Cotor Cristina
 • Prof. Scorobeț Daniel
 • Prof. Sima Simona
 • Prof. Roman Elena
 • Prof. Luca Florentina
 • Prof. Voicea Loredana
 • Prof. Chindea Ioan
 • Prof. Maior Mirela
 • Prof. Schiau Constantin
 • Prof. Vasiliu Cristian
 • Prof. Câmpean Miredda
 • Prof. Florea Gabriela
 • Prof. Duma Delia
 • prof. Bonțida Ioana
 • Prof. Hațegan Alina
 • Prof. Mărginean Iulia
 • Prof. Moldovan Lenuța

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 • Secretar, Prişcă Mirela
 • Administrator financiar, Ciobanu Doina
 • Informatician, Părău Anca
 • Laborant, Negrea Cristina
 • Bibliotecar, Cerghizan Nadia

PERSONAL NEDIDACTIC

 • Prişcă Dorin, muncitor
 • Bonțida Cosmin, muncitor
 • Popa Ioan, paznic
 • Avăcăriţei Luminiţa, îngrijitor
 • Bota Ileana, îngrijitor
 • Strete Silvia, îngrijitor
 • Toader Susana, îngrijitor