Simpozion national

În prezent simpozionul național se desfășoară sub forma concursului „Literatura în simboluri”.

AN ŞCOLAR 2017 – 2018

Stimați colegi, Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș vă invită să participați la Simpozionul Național cu participare indirectă,  „Experiențe didactice”, cotat ISSN. Perioada de înscriere este 15.I.2018 – 12.IV.2018, iar costurile aferente publicării volumul şi a redactării diplomelor de participare, 25 de lei/autor, vor fi suportate de către participanţi.
Așteptăm cu interes lucrările dumneavoastră.

Simpozion National Experiente didactice 2018

AN ŞCOLAR 2016 – 2017

Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş organizează Simpozionul Naţional „Experienţe didactice”, care va avea loc în data de 8 mai 2017.

Simpozionul are drept scop facilitarea schimbului de experienţe în ceea ce priveşte educaţia şi crearea unui dialog transdisciplinar între cadrele didactice concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific.

Toate comunicările ştiinţifice vor fi cuprinse într-un volum (cotat cu ISBN).

Simpozion national Experiente didactice

AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Liceul Teoretic „Axente sever”, Mediaş, organizează Simpozionul Naţional „Elemente tradiţionale şi perspective moderne”, care va avea loc în data de 22 aprilie 2016.

Simpozionul are drept scop dialogul transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific.

Toate comunicările ştiinţifice vor fi cuprinse într-un volum (cotat cu ISBN).

Elemente traditionale si perspective moderne in educatia secolului XXI

Liceul Teoretic “Axente Sever” Mediaş organizează Concursul artistic „Liceul – fereastră deschisă către viitorul meu”  care va avea loc în data de  22 aprilie 2016.

Diversitatea culorilor lumii moderne oferă spiritului uman o largă arie de manifestare. În acest context, educaţia instituţionalizată a tinerilor trebuie să aibă la bază viziunea transdisciplinară asupra realităţii structurate pe niveluri multiple, coerente şi interdependente. Astfel, niciun nivel al realităţii nu constituie un loc privilegiat de unde pot fi înţelese celelalte trepte şi ceilalţi indici ai universului fizic şi metafizic. Pe de altă parte, se poate vorbi despre unelte specifice fiecărui nivel de investigaţie a lumii: litera este proprie ştiinţelor umaniste, cifra este caracteristică ştiinţelor exacte, imaginea este potrivită artei.

Din dorinţa de a realiza portretului elevului începutului de secol XXI, centrat pe afirmarea dreptului fiinţei umane la sens, Liceul Teoretic „Axente Sever” din Mediaş propune concursul aritstic „Liceul – fereastră deschisă către viitorul meu”.

Concursul are drept scop atragerea elevilor care doresc să îşi pună în valoare latura creativă şi pe cea de cercetător în curs de formare.

Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

Termenul limită de depunere a lucrărilor este de 4 aprilie 2016.

REZULTATE CONCURS ELEVI 2016

AN ŞCOLAR 2014 – 2015

Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş organizează Simpozionul Internaţional „Educaţia secolului XXI între tradiţie şi perspective moderne” care va avea loc în data de  9 aprilie 2015.

Simpozionul are drept scop reunirea profesorilor şi elevilor într-un cadru prielnic dialogului transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific, creaţii literare, desene şi fotografii.

Scopul esenţial al simpozionului are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţi economici, cadre didactice, elevi şi părinţi.

Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

Toate comunicările ştiinţifice şi creaţiile artistice vor fi cuprinse ulterior într-un volum (cotat cu ISBN).

Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-ul de mai jos:

simpozion Educatia secolului XXI

Pentru a vizualiza rezultatele click pe fiecare secţiune:

AN ŞCOLAR 2013 – 2014

Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş organizează Simpozionul Internaţional „Educaţia secolului XXI” care va avea loc în data de  9 aprilie 2014.

Simpozionul are drept scop reunirea profesorilor şi elevilor într-un cadru prielnic dialogului transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific, creaţii literare, desene şi fotografii.

Scopul esenţial al simpozionului are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţi economici, cadre didactice, elevi şi părinţi.

Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

Toate comunicările ştiinţifice şi creaţiile artistice vor fi cuprinse ulterior într-un volum (cotat cu ISBN).

Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-ul de mai jos:

simpozion Traditie si innoire in educatie

Termenul limită pentru trimiterea tuturor lucrărilor s-a prelungit până în data de 24 martie 2014.

Pentru a vizualiza rezultatele click pe fiecare secţiune:

AN ŞCOLAR 2012 – 2013

Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş organizează Simpozionul Internaţional „Tradiţional şi modern în educaţie” care va avea loc în data de 5 aprilie 2013.

Simpozionul Internaţional „Tradiţie şi inovaţie în procesul instructiv-educativ” are drept scop reunirea profesorilor şi elevilor într-un cadru prielnic dialogului transdisciplinar, care are ca direcţie investigarea dimensiunilor plurale ale cercetării ştiinţifice şi didactice, concretizate în lucrări cu caracter ştiinţific, creaţii literare, desene şi fotografii.

Scopul esenţial al simpozionului are în vedere dinamizarea relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, licee, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţi economici, cadre didactice, elevi şi părinţi.

Implicarea elevilor în această manifestare culturală se concretizează în atragerea lor într-o secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi cea de cercetător în curs de formare.

Toate comunicările ştiinţifice şi creaţiile artistice vor fi cuprinse ulterior într-un volum, în format electronic, (cotat cu ISBN).

Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-ul de mai jos:

Simpozion Traditie si inovatie in procesul instructiv educativ

Pentru a vizualiza rezultatele click pe fiecare secţiune:

AN ŞCOLAR 2011 – 2012

Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş organizează Simpozionul Internaţional „Tradiţional şi modern în educaţie” care va avea loc în data de 6 aprilie 2012.

Simpozionul se adresează atât cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din ţară şi străinătate,  elevilor de liceu, cât şi reprezentanţilor comunităţii locale, ai organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale care derulează activităţi în scop educativ.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi link-ul de mai jos

Simpozion international Traditional si modern in educatie

Pentru a vizualiza rezultatele click pe fiecare secţiune:

DESEN 2012

FILM 2012

FOTO 2012

AN ŞCOLAR 2010 – 2011

Simpozion TRADITIE SI INOVATIE IN EDUCATIA SECOLULUI XXI MEDIAS

Simpozionul Internaţional „Tradiţie şi inovaţie în educaţia secolului XXI” organizat de Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic din Sibiu, Primăria Municipiului Mediaş, Asociaţia Liceului Teoretic „Axente Sever”, LTAS, Mediaş, având drept coordonatori pe inspector de specialitate pentru activităţi extraşcolare, prof. Daniela Muntean; inspector de specialitate la disciplina Limba şi literatura română, prof. Ioana Dăneţiu; director, prof. Eugenia Munteanu; prof. Viorica Vincze; prof. dr. Diana Streza, a avut loc vineri, 8 aprilie 2011, la liceul nostru.

Simpozionul a cuprins patru secţiuni: două adresate cadrelor didactice (Rolul formativ şi impactul educativ al activităţilor extraşcolare, Tradiţional şi modern în demersul didactic şi în practica educaţională actuală), una adresată elevilor (Liceul – fereastră deschisă către viitorul meu) cu subsecţiunile eseu / poezie, desen, fotografie, film şi o secţiune dedicată profesorilor şi elevilor deopotrivă (Revista liceului – univers al  visurilor adolescentine).

Programul manifestării culturale a cuprins următoarele activităţi:

1030 – 1100 –  primirea participanţilor şi distribuirea mapelor

1100 – 1130 –  deschiderea simpozionului prin alocuţiuni ale oficialităţilor locale: dl. primar Neamţu Teodor, d-na viceprimar Taropa Floarea, dl. ag. şef Secărean Leonard din cadrul Compartimentului Proximitate al Poliţiei Mediaş şi ale organizatorilor evenimentului: d-na dir. prof. Munteanu Eugenia, d-na prof. Vincze Viorica, d-na prof. dr. Streza Diana.

1130 – 1430 –  lucrări pe secţiuni

1430 – 1500 –  pauză de cafea; interviuri date presei locale

1500 – 1530 –  expoziţie cu lucrările elevilor (desene şi fotografii)

1530 – 1630 – vizionarea proiectelor premiate (toate secţiunile)

1630 – 1700 – evaluarea simpozionului

1700 – masa festivă

Precizăm că diplomele şi cd-urile cuprinzând toate comunicările trimise pentru secţiunile I şi II vor fi trimise participanţilor până la 1 iunie 2011.

Mulţumim colegilor profesori şi elevilor care au participat la această primă ediţie a simpozionului organizat de liceul nostru.

Pentru a vizualiza rezultatele click pe fiecare secţiune:

DESEN

FILM

FOTOGRAFIE

POEZIE si ESEU

REVISTE